Ubezpieczenia mienia – podstawowe informacje

Ubezpieczenie majątku jest jedną z najczęściej spotykanych polis. W wielu wypadkach umowa tego typu dotyczy nieruchomości (domu, mieszkania lub innego lokalu), nie ma jednak przeszkód, by ubezpieczenie mienia objęło również inne elementy naszego majątku.

Czym jest ubezpieczenie mienia?

Umowa ubezpieczenia mienia zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty określonego odszkodowania w sytuacji, gdy w wyniku działania czynników niezależnych od ubezpieczonego doszło do utraty, zniszczenia lub uszkodzenia konkretnego, materialnego składnika jego majątku. Jak wspomniano na wstępie – najczęściej ubezpieczenie tego typu obejmuje nieruchomości różnego typu, co związane jest z faktem, że ten rodzaj majątku stanowi często najważniejszą część składową mienia.

Ubezpieczenie mienia może jednak obejmować również inne elementy. Przykładowo – w większości towarzystw ubezpieczyć można takie elementy mienia ruchomego, jak:

– sprzęt RTV i AGD,

– biżuterię oraz kosztowności i antyki,

– sprzęt sportowy,

– dywany i elementy wyposażenia wnętrz (w tym meble),

– zwierzęta domowe.

Ubezpieczenia mienia – najczęstsze warianty

Podstawowym dokumentem, który reguluje zakres działania danej polisy, są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Uważna lektura ich treści jest niezwykle istotnym elementem analizy opłacalności danego wariantu lub konkretnej oferty ubezpieczeniowej.

W praktyce najczęściej przedmiotem ubezpieczenia mienia są różnego rodzaju budynki i budowle, stanowiące część nieruchomości, natomiast wspomniane wyżej elementy majątku ruchomego są częściami wariantów i opcji dodatkowych. W wielu wypadkach ubezpieczyciel określa również sytuacje, gdy odszkodowanie zostanie wypłacone. Przesłankami do jego otrzymania są najczęściej szkody, wynikające z działania sił przyrody. Przykładowo mogą to być:

– deszcz nawalny i grad,

– porywisty wiatr i jego skutki,

– powódź lub zalanie,

– pożar oraz efekty działania dymu i sadzy,

– osuwanie się ziemi (np. w wyniku podmycia gruntu),

– upadek drzewa lub innego przedmiotu.

W wielu wypadkach odpowiedzialność ubezpieczyciela poszerzona jest również o efekty działania człowieka. Ubezpieczenie może więc objąć skutki kradzieży z włamaniem, rozboju lub dewastacji. Wielu ubezpieczycieli stosuje również ubezpieczenia kompleksowe, obejmujące wszelkie szkody w mieniu, za wyjątkiem tych, które zostały wyłączone w OWU. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie dla klientów firm ubezpieczeniowych, pozwalające na praktycznie pełną ochronę za stosunkowo niewielką składkę. 

Ubezpieczenie domu lub mieszkania czy jest to konieczne

Ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych w Polsce wciąż nabierają tempa. Ubezpieczenie to najlepszy sposób ochrony mienia przed ewentualnymi zagrożeniami, na które nie masz wpływu. Zdarzają się przypadki, że właściciele kończą remont, kupują meble, sprzęt AGD, ale pewnego wieczoru wracając z pracy do domu, zastają mokry sufit, zniszczone tapety i spuchnięty od wody parkiet, zalany przez sąsiadów z góry. Sytuacje życiowe są naprawdę różne. Można podać wiele przykładów.

Przed jakimi rodzajami ryzyka chroni ubezpieczenie?

Ubezpieczenie mieszkania nie gwarantuje, że nic się z nim nie stanie, ale pozwala pokryć koszty odbudowy w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej. Statystyki pokazują, że właściciele mieszkań najczęściej ponoszą straty z powodu pożarów, pęknięć rur i powodzi, kradzieży i bezprawnych działań osób trzecich (wandalizm). Jeśli chodzi o to, jak ubezpieczyć mieszkanie, wiele firm oferuje gotowe pakiety, które obejmują wszystkie wyżej wymienione sytuacje.

W niektórych firmach można samemu zestawić wszystkie usługi, które będą zawarte w polisie. Można wybrać cały pakiet lub tylko jedną konkretną usługę, np. ubezpieczenie domu cena od pożaru lub powodzi, a także osunięć ziemi.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia domu warto zawrzeć również umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Pozwoli to zabezpieczyć się przed nieoczekiwanymi kosztami w przypadku wystąpienia nagłego wypadku z własnej winy. Firma ubezpieczeniowa pokryje szkody spowodowane przypadkowym zalaniem przez sąsiadów lub uszkodzeniem mienia w domu.

Co mogę ubezpieczyć w swoim domu?

Wybierając, od czego ubezpieczyć dom, pamiętaj, że masz prawo dysponować swoim mieniem według własnego uznania. Ubezpieczyć można prawie wszystko w domu:

Wykończenie wnętrza;
Meble i sprzęt gospodarstwa domowego;
Dzieła sztuki;
Ściany i ścianki działowe, schody, balkony;
Systemy łączności, liczniki, kamery monitoringu.
W praktyce firmy nie ubezpieczają rzeczy osobistych, pieniędzy, biżuterii, roślin ani zwierząt domowych. Szczegółowy wykaz tego, co podlega ubezpieczeniu, a co nie, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej lub w biurze wybranej firmy. Zawsze można też skontaktować się telefonicznie z doradcą i zadać mu wszelkie pytania.

Jaki jest właściwy sposób ubezpieczania mieszkania?

Pierwszym krokiem jest określenie czynników i ryzyk, od których chcemy ubezpieczyć swój majątek. Drugim krokiem jest wybór firmy, polisy i najkorzystniejszego planu taryfowego. Trzecim krokiem jest zebranie niezbędnych dokumentów i podpisanie umowy. Posiadanie licencji na oferowanie usług ubezpieczeniowych jest obowiązkowe dla każdej firmy ubezpieczeniowej. Informacje te można sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Jeśli nie jest ona dostępna, to firma ubezpieczeniowa po prostu nie ma prawa świadczyć takiej usługi.

Znaczenie posiadania ubezpieczenia mienia domu, samochodu

Ubezpieczenie domu chroni Twój dom i inne mienie, takie jak samochód. Może obejmować szeroki zakres zagrożeń, takich jak pożary, wandalizm i kradzież. Ubezpieczenie samochodu pokrywa koszty naprawy lub wymiany w przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. Posiadanie tego rodzaju ubezpieczenia jest ważne, ponieważ w razie wypadku możesz być odpowiedzialny finansowo za koszty naprawy pojazdu. Posiadanie tego jest ważne dla bezpieczeństwa finansowego i spokoju ducha jednostki.

Dlaczego potrzebujesz ubezpieczenia mienia np. pod kredyt dla swojego domu?

Ubezpieczenie domu to rodzaj ubezpieczenia, które chroni Twój dom przed stratami finansowymi spowodowanymi klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka. Obejmuje koszt odtworzenia Twojej nieruchomości i jej zawartości, ale nie obejmuje kosztów leczenia ani utraconych dochodów.

Właściciele domów, którzy nie mają ubezpieczenia domu, są narażeni na ogromne wydatki, jeśli poniosą stratę w swoim majątku z powodu pożaru, kradzieży lub klęski żywiołowej. Większość ludzi nie myśli o ubezpieczeniu domu, ponieważ uważają, że jest ono zbyt drogie i może je wykupić tylko osoby z dużym majątkiem. Jednak właścicielom domów, którzy mają polisę, znacznie łatwiej będzie uzyskać szybką gotówkę, jeśli będą musieli wymienić swoją nieruchomość po katastrofie.

Wraz z postępem technologii wzrasta liczba zagrożeń, z którymi się stykamy. Niektóre z tych zagrożeń są bardziej prawdopodobne niż inne, ale wszystkie istnieją. W rezultacie ubezpieczenie majątkowe jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Twoim obowiązkiem jest ochrona domu i majątku przed potencjalnymi zobowiązaniami, które mogą wyniknąć z szkód lub kradzieży, które mogą wystąpić.

Ochrona przed skutkami pożaru: Jeśli mieszkasz na obszarze o wysokim ryzyku pożaru, warto mieć polisę. Ubezpieczenie to pomoże Ci naprawić szkody spowodowane pożarem w Twoim domu i jego zawartości. Posiadanie ochrony przed kradzieżą na polisie może pomóc w pokryciu wszelkich strat wynikających z wandalizmu lub rabunku w Twojej nieruchomości

Dlaczego potrzebujesz ubezpieczenia mienia dla swojego samochodu?

Ubezpieczenie samochodu to obowiązkowa pozycja dla każdego właściciela samochodu. Obejmuje uszkodzenia i utratę użytkowania samochodu, jeśli zostanie skradziony, uszkodzony.

Ubezpieczenie samochodu może być drogie, ale warto chronić swoją inwestycję.

Niektóre polisy mogą pokryć do 100% kosztów napraw dokonanych w przypadku, gdy coś stanie się z Twoim samochodem; jest to szczególnie przydatne, gdy wydarzy się coś poważnego, na przykład zderzenie z innym pojazdem lub przewrócenie się drzewa