Ubezpieczenie domu lub mieszkania czy jest to konieczne

Ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych w Polsce wciąż nabierają tempa. Ubezpieczenie to najlepszy sposób ochrony mienia przed ewentualnymi zagrożeniami, na które nie masz wpływu. Zdarzają się przypadki, że właściciele kończą remont, kupują meble, sprzęt AGD, ale pewnego wieczoru wracając z pracy do domu, zastają mokry sufit, zniszczone tapety i spuchnięty od wody parkiet, zalany przez sąsiadów z góry. Sytuacje życiowe są naprawdę różne. Można podać wiele przykładów.

Przed jakimi rodzajami ryzyka chroni ubezpieczenie?

Ubezpieczenie mieszkania nie gwarantuje, że nic się z nim nie stanie, ale pozwala pokryć koszty odbudowy w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej. Statystyki pokazują, że właściciele mieszkań najczęściej ponoszą straty z powodu pożarów, pęknięć rur i powodzi, kradzieży i bezprawnych działań osób trzecich (wandalizm). Jeśli chodzi o to, jak ubezpieczyć mieszkanie, wiele firm oferuje gotowe pakiety, które obejmują wszystkie wyżej wymienione sytuacje.

W niektórych firmach można samemu zestawić wszystkie usługi, które będą zawarte w polisie. Można wybrać cały pakiet lub tylko jedną konkretną usługę, np. ubezpieczenie domu cena od pożaru lub powodzi, a także osunięć ziemi.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia domu warto zawrzeć również umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Pozwoli to zabezpieczyć się przed nieoczekiwanymi kosztami w przypadku wystąpienia nagłego wypadku z własnej winy. Firma ubezpieczeniowa pokryje szkody spowodowane przypadkowym zalaniem przez sąsiadów lub uszkodzeniem mienia w domu.

Co mogę ubezpieczyć w swoim domu?

Wybierając, od czego ubezpieczyć dom, pamiętaj, że masz prawo dysponować swoim mieniem według własnego uznania. Ubezpieczyć można prawie wszystko w domu:

Wykończenie wnętrza;
Meble i sprzęt gospodarstwa domowego;
Dzieła sztuki;
Ściany i ścianki działowe, schody, balkony;
Systemy łączności, liczniki, kamery monitoringu.
W praktyce firmy nie ubezpieczają rzeczy osobistych, pieniędzy, biżuterii, roślin ani zwierząt domowych. Szczegółowy wykaz tego, co podlega ubezpieczeniu, a co nie, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej lub w biurze wybranej firmy. Zawsze można też skontaktować się telefonicznie z doradcą i zadać mu wszelkie pytania.

Jaki jest właściwy sposób ubezpieczania mieszkania?

Pierwszym krokiem jest określenie czynników i ryzyk, od których chcemy ubezpieczyć swój majątek. Drugim krokiem jest wybór firmy, polisy i najkorzystniejszego planu taryfowego. Trzecim krokiem jest zebranie niezbędnych dokumentów i podpisanie umowy. Posiadanie licencji na oferowanie usług ubezpieczeniowych jest obowiązkowe dla każdej firmy ubezpieczeniowej. Informacje te można sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Jeśli nie jest ona dostępna, to firma ubezpieczeniowa po prostu nie ma prawa świadczyć takiej usługi.